Student 2011-2014

S.NO. ENROL.NO  NAME OF STUDENTS NAME OF INSTITUTE STATE
      GLOBAL HOSPITAL INSTITUTE OF OPHTHALMOLOGY RAJASTHAN
1 FGRH-001/2011-14 BEDANTA NATH    
2 FGRH-002/2011-14 AMITA SAHOO    
3 FGRH-003/2011-14 VIJAY KUMAR PANDEY    
4 FGRH-004/2011-14 RASMITA NAHAK    
5 FGRH-005/2011-14 GITA KUMARI    
6 FGRH-006/2011-14 RITU TRFD TO DPLEI  
7 FGRH-007/2011-14 PREETI HARIBHAU PAWAR    
8 FGRH-008/2011-14 DHANANJAYA RAMESH GABANE SBINH11265757835  
9 FGRH-009/2011-14 PRIYANKA KUMARI    
10 FGRH-010/2011-14 SAVITRI KUMARI    
11 FGRH-011/2011-14 RASHMI JIVAN CHAVHAN    
12 FGRH-012/2011-14 GAUTAM KUMAR SHARMA    
         
      AKHAND JYOTI EYE HOSPITAL BIHAR
13 FAJH-021/2011-14 RUMANA KHATON DROPOUT  
14 FAJH-022/2011-14 RANJANI SHARMA    
15 FAJH-023/2011-14 SHASHIKALA MISHRA    
16 FAJH-024/2011-14 SANTOSH KUMAR MAHTO    
17 FAJH-025/2011-14 MALA SINGH    
18 FAJH-026/2011-14 DINESH RAI    
19 FAJH-027/2011-14 MEYANKA PANDEY    
20 FAJH-028/2011-14 JYOTI KUMARI    
21 FAJH-029/2011-14 ARUN SAH    
         
      DRASTI NETRALAYA GUJURAT
  FDED-001/2011-14 RATHOR HIRAL V     
  FDED-002/2011-14 KAJI  MOHAMMAD ADIL S SALAUDDIN    
         
         
         
      SILIGURI GREATER LIONS EYE HOSPITAL W.B
22 FSGL-035/2011-14 SUSMITA DEY    
23 FSGL-036/2011-14 NITESH KUMAR    
         
      JAIPUR CALGARY EYE HOSPITAL  
24 FJCH-040/2011-14 AJAY KUMAR BHARGAVA    
         
      L.V. PRASAD EYE INSTITUTE A.P
25 FLVH-045/2011-14 RAVI    
26 FLVH-046/2011-14 GANESH    
27 FLVH-047/2011-14 AJAY KUMAR    
28 FLVH-048/2011-14 S. NIRMALA    
29 FLVH-049/2011-14 K.DIVYA    
30 FLVH-050/2011-14 Y. SRINIVAS    
31 FLVH-051/2011-14 HANUMANTH RAO    
32 FLVH-052/2011-14 PRASHANTHI    
33 FLVH-053/2011-14 ARAVIND    
34 FLVH-054/2011-14 R.V. RAJESH    
35 FLVH-055/2011-14 NAGESH    
36 FLVH-056/2011-14 RAJA VARDHAN    
37 FLVH-057/2011-14 ASHISH JAIN    
38 FLVH-058/2011-14 WASIFA TABASSUM    
39 FLVH-059/2011-14 N. JYOTHIESHNA    
40 FLVH-060/2011-14 CH PRANAY REDDY    
41 FLVH-061/2011-14 CHINTHAPATLA MEENA    
42 FLVH-062/2011-14 PATHURI RAMYA SHRI    
43 FLVH-063/2011-14 G. SAI KRISHNA    
44 FLVH-064/2011-14 V. CHAITANYA PRABHU    
45 FLVH-065/2011-14 GURU PRANAY    
46 FLVH-066/2011-14 M. KARUN KUMAR    
47 FLVH-067/2011-14 M. APPALA RAJU    
48 FLVH-068/2011-14 N.SRINIVAS    
         
      DR. THAKORBHAI V. PATEL EYE INSTITUTE GUJARAT
49 FTPH-075/2011-14 MS. NIKITABAHEN HARSHADBHAI PARMAR    
         
      SHRI GURU HARIKRISHAN SAHIB EYE HOSPITAL TRUST CHANDIGARH
50 FGHH-080/2011-14 MAGAN DEEP SINGH    
51 FGHH-081/2011-14 GAGAN DEEP KAUR    
52 FGHH-082/2011-14 RAJWINDER KAUR    
         
      DR. PATTNAIK LASER INSTITUTE,  LAJPAT NAGAR
53 FPLH-085/2011-14 RAVI KUMAR    
54 FPLH-086/2011-14 DEEPAK PURI    
55 FPLH-087/2011-14 SUNIL PADHAN    
6 FPLH-088/2011-14 RITU TRFD FROM GLOBAL   
      GOMABAI NETRALAYA , NEEMACH M.P
56 FGNH-085/2011-14 DEVISINGH CHANDRAWAT    
57 FGNH-086/2011-14 AYSHA    
         
      EVISTA EYE CARE CENTRE  
58 FEEC-090/2011-14 PALLAVI THANEKAR    
59 FEEC-091/2011-14 PALLAVI SONKUVAR    
60 FEEC-092/2011-14 SWATI GEDAM    
61 FEEC-093/2011-14 AMIT SONDAWALE    
62 FEEC-094/2011-14 GOVERDHAN NIRMALKAR    
         
      DEE  DEE EYE INSTITUTE RAJASTHAN
63 FDDE-100/2011-14 PRINCE DEEP SINGH    
      B.W. LIONS INSTITUTE  
64 FBWL-0105/2011-14 SHREE RAKSHA    
SHRI JAGDAMBA CHARITABLE EYE HOSPITAL
65 FJCH-0106/2011-14 GOVIND     
66 FJCH-0107/2011-14 JAIPAL SHARMA    
67 FJCH-0108/2011-14 LILADHAR    
68   MANISH SHARMA WITHDRAW  
69   RANVEER WITHDRAW  
70 FJCH-0109/2011-14 SONU SINGH    
MUZAFARPUR  EYE HOSPITAL
71 FMB-048/2011-14 ABHAY KUMAR    
72 FMB-048/2011-14 SHYAM NANDAN  KUMAR