Student 2009-2012

S.NO NAME OF STUDENT ENROL.NO  INSTITUTE NAME  STATE 
1 AGARWAL HEMUBEN  FDG-001/2009-12 DRASHTI NETRALAYA GUJRAT
2 BILWAL SUJATA FDG-002/2009-12 DRASHTI NETRALAYA GUJRAT
3 PATEL PARTH  FDG-003/2009-12 DRASHTI NETRALAYA  GUJRAT
4 ABHISHEK MADANLAL FDG-004/2009-12 DRASHTI NETRALAYA  GUJRAT
5        
6 HETAL DARJI FTG-005/2009-12 DR. THAKORBHAI V.PATEL GUJRAT
7 ANKIT PATEL FTG-006/2009-12 DR. THAKORBHAI V.PATEL GUJRAT
8 SUDHIR SHARMA FTG-007/2009-12 DR. THAKORBHAI V.PATEL GUJRAT
9 KAPIL MAKWAN FTG-008/2009-12 DR. THAKORBHAI V.PATEL GUJRAT
10 FARID BARAFWALA  FTG-009/2009-12 DR. THAKORBHAI V.PATEL GUJRAT
11 MEMON IMRAN  FTG-010/2009-12 DR. THAKORBHAI V.PATEL GUJRAT
12        
13 PRAVEEN KAUR  FRP-011/2009-12  DR. RAMESH SUPERSPEC. PUNJAB
14 GAGANDEEP SINGH FRP-012/2009-12 DR. RAMESH SUPERSPEC. PUNJAB 
15        
16 MS. AKSHITA FSM-013/2009-12 SRI MAHAVIR NETRA  M.P.
17 MS. NEELAM  FSM-014/2009-12 SRI MAHAVIR NETRA  M.P.
18        
19 JIBIN JEORGE FTK-015/2009-12 DR. TONY SUPERSP KERALA
20 JIMMI K.J. FTK-016/2009-12 DR. TONY SUPERSP KERALA
21        
22 KANNAN S.B. FTK-017/2009-12 DR. TONY SUPERSP KERALA
23 ARYA K.SIMON  FTK-018/2009-12 DR. TONY SUPERSP KERALA
24        
25 BAJRANG LAL FSB-019/2009-12 SILIGURI GREATER WEST BENGAL
26 SAMAR SAHA FSB-020/2009-12 SILIGURI GREATER WEST BENGAL
27 TARAK NATH  FSB-021/2009-12 SILIGURI GREATER WEST BENGAL
28 JAYANTA ROY FSB-022/2009-12  SILIGURI GREATER  WEST BENGAL 
29 JABENUL HAQUE FSB-023/2009-12 SILIGURI GREATER  WEST BENGAL 
30        
31 BRIJESH PAL  FGR-024/2009-12 GLOBAL HOSPITAL  RAJASTHAN
32 ASHWINI FGR-025/2009-12 GLOBAL HOSPITAL  RAJASTHAN
33 MANJU SINGH  FGR-026/2009-12 GLOBAL HOSPITAL  RAJASTHAN
34 SUJEET KUMAR FGR-027/2009-12 GLOBAL HOSPITAL  RAJASTHAN
35 MR.RAGHUVEER SINGH FGR-029/2009-12 GLOBAL HOSPITAL  RAJASTHAN
36 AMIT SHUKLA  FGR-028/2009-12 GLOBAL HOSPITAL  RAJASTHAN
37        
38 GURIYA KUMARI FMB-030/2009-12 MUZAFFARPUR EYE HOSPITAL BIHAR
39 MUKESH KUMAR FMB-031/2009-12 MUZAFFARPUR EYE HOSPITAL BIHAR
40 RANJEET KUMAR  FMB-032/2009-12 MUZAFFARPUR EYE HOSPITAL BIHAR
41 ROOP REKHA KUMARI  FMB-033/2009-12 MUZAFFARPUR EYE HOSPITAL BIHAR
42 MUKESH KUMAR FMB-034/2009-12 MUZAFFARPUR EYE HOSPITAL BIHAR
43 SONI KUMARI FMB-035/2009-12 MUZAFFARPUR EYE HOSPITAL BIHAR
44 VARUN KUMAR  FMB-036/2009-12 MUZAFFARPUR EYE HOSPITAL BIHAR
45 SANJAY KUMAR FMB-037/2009-12 MUZAFFARPUR EYE HOSPITAL BIHAR
46 CHANDAN KUMAR FMB-038/2009-12 MUZAFFARPUR EYE HOSPITAL BIHAR
47 MANOJ KUMAR  FMB-039/2009-12 MUZAFFARPUR EYE HOSPITAL BIHAR
48        
49 MR. ANKIT  FKU-040/2009-12 K.D. DALMIA EYE HOSPITAL U.P.
50        
51 BHUSHAN.R.  FEM-041/2009-12 EVISTA EYE CARE CENTRE  MAHARASHTRA 
52 DIPAK.M. GUJAR  FEM-042/2009-12 EVISTA EYE CARE CENTRE  MAHARASHTRA 
53 IRFAN B. SHIEKH FEM-043/2009-12 EVISTA EYE CARE CENTRE  MAHARASHTRA 
54 RAOSHAN S. VISPUTE  FEM-044/2009-12 EVISTA EYE CARE CENTRE  MAHARASHTRA 
55        
56 JEENA GEORGE FLK-045/2009-12 LITTLE FLOWER EYE HOSP KERELA
57 RIYA FLK-046/2009-12 LITTLE FLOWER EYE HOSP KERELA
58 VARSHA JOHNSON  FLK-047/2009-12 LITTER FLOWER EYE HOSP KERELA
59 NICY DEVIS  FLK-048/2009-12 LITTER FLOWER EYE HOSP KERELA
60        
61 MS. ALKA  FSM-049/2009-12 SUSHIL EYE HOSPITAL  MAHARASHTRA 
62        
63 SHWETA HADA  FDR-050/2009-12 DEE D EYE HOSPITAL  RAJASTHAN
64 GAJENDRA  FDR-051/2009-12 DEE D EYE HOSPITAL  RAJASTHAN
65        
66 ASHISH SONI  FJR-052/2009-12 JAIPUR CALGARY  RAJASTHAN
67 DHARMENDRA FJR-053/2009-12 JAIPUR CALGARY  RAJASTHAN
68 SANDEEP KUMAR FJR-054/2009-12 JAIPUR CALGARY  RAJASTHAN
69 TOSHAN KUMAR FJR-054/2009-12 JAIPUR CALGARY  RAJASTHAN
70 VED PRAKASH  FJR-055/2009-12 JAIPUR CALGARY  RAJASTHAN
71 SANDEEP JAIN  FJR-056/2009-12 JAIPUR CALGARY  RAJASTHAN
72        
73 RAJNI MALVIYA  FAR-058/2009-12 ALAKH NAYAN MANDIR RAJASTHAN
74        
75 TAWAHARE RASHAM FNM-059/2009-12 NOVDRUSHTI NETRALAYA MAHARASHTRA 
76        
77 BHUMIKA GANDHI FBB-060/2009-12 B.W. LIONS EYE HOSPITAL  BANGALORE
78 MOODI LAXMI NARSAHAI FBB-061/2009-12 B.W. LIONS EYE HOSPITAL  BANGALORE
79        
80 MS CHANDER PRABHA FRP-062/2009-12 RAJAN EYE HOSPITAL PUNJAB
81        
82 JYOTI SRIVASTAVA FJR-063/2009-12 JAIN EYE HOSPITAL, BANS RAJASTHAN
83        
84 VIJAY FGM-065/2009-12 GOMABAI NETRALAYA M.P.
85 DEEPAK FGM-066/2009-12 GOMABAI NETRALAYA M.P.
86 GARIMA FGM-067/2009-12 GOMABAI NETRALAYA M.P.
87 RAMESH FGM-068/2009-12 GOMABAI NETRALAYA M.P.
88        
89 SHILPY FJR-069/2009-12 SRI JAGDAMBA CHARITABLE RAJASTHAN
90 SHEELA FJR-070/2009-12 SRI JAGDAMBA CHARITABLE RAJASTHAN
91 PRAGATI FJR-071/2009-12 SRI JAGDAMBA CHARITABLE RAJASTHAN
92        
93 MASI MAHMADNAIM YAKUB FVG-072/2009-12 VISHWAKALYAN SOCIETY GUJARAT
94        
95 DEVENDER  FAH-073/2009-12 ARORA EYE CENTER HARYANA
96 DINESH FAH-074/2009-12 ARORA EYE CENTER HARYANA
97        
98 RITIKA SEHDEV FOP-075/2009-12 OM PRAKASH SATYAM  PUNJAB
99 SUMIR CHOUDHARY FOP-076/2009-12 OM PRAKASH SATYAM  PUNJAB
100 SUNIL SABARWAL FOP-077/2009-12 OM PRAKASH SATYAM  PUNJAB
101 JASBIR SINGH FOP-078/2009-12 OM PRAKASH SATYAM  PUNJAB